Essentra Components a řízení jakost

ISO9001:2000 LogoSpolečnost Essentra Components si je vědoma toho, že trvající úspěch a profitabilita jsou závislé na schopnosti uspokojení požadavků zákazníků. Proto se filozofie řízení kvality stala nedílnou součástí jejího strategického vývoje.

Každý jednotlivý krok našeho podníkání vyžaduje dodržování zásad Řízení jakosti, přičemž dosahování co nejvyšší kvality při všech činnostech je zodpovědností každého zaměstnance společnosti.

Dosahování co nejvyšší kvality zajišťujeme následujícími postupy:

  • trvalým hodnocením a zlepšováním našeho systému řízení jakosti podle ustanovení ISO 9001:2008; cíle politiky jakosti jsou zveřejňovány pro všechny organizační stupně a dobrých výsledků dosahujeme díky velmi dobře definovaným postupům a instrukcím
  • aplikací procesů jakosti ve všech sférách poskytovaných služeb, aby bylo možno nepřetržitě sledovat interní úroveň kvality a spokojenost zákazníka, což napomáhá odhalení jakýchkoli nesrovnalostí a vývinu klíčových řešení pro zamezení jejich opakování
  • motivací a podporou všech zaměstnanců k tomu, aby zaujali pozitivní přístup ke zvyšování kvality a tím vytvořili ve všech směrech, týmově orientované prostředí
  • jasnou definicí role každého zaměstnance a měrou jeho přispění pro zabezpečení spokojenosti zákazníka; k tomuto účelu je třeba stanovit jednoznačné zodpovědnosti a měřitelné cíle
  • rozvojem vztahů s našimi dodavateli s důrazem na stálé zlepšování kvality produktů, služeb a podpory

Společnost Essentra Components je plně odhodlána dosahovat vysokého standardu osobní i korporátní dokonalosti nutné k tomu, aby se naše politika stala skutečností.