Prohlášení o BOZP a ochraně životního prostředí

1.1 Divize Komponenty je odhodlána dosáhnout nejvyšší úrovně BOZP a ochrany životního prostředí (HSE). Tento závazek se týká všech našich zaměstnanců a dalšíxh osob dotčených našimi aktivitami, včetně krátkodobých zaměstnanců, smluvních partnerů, zákazníků, návštěvníků, sousedních podniků a životního prostředí.

1.2 Věříme, že silné zázemí pro oblast BOZP a ochrany životního prostředí je výsledkem zdravého manažerského systému a informovaných a angažovaných zaměstnanců. Naším cílem je dosáhnout nulového počtu úrazů skrze aktivní zapojení všech zaměstnanců a transparentní vedení ze strany našeho manažerského týmu.

1.3 Jednou ročně stanovíme cíle v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí a učiníme patřičné kroky k udržení a zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dopadu na životní prostředí. Projekty a iniciativy v rámci BOZP a ochrany životního prostředí budou mít přinejmenším stejnou prioritu jako jiné projekty týkající se provozu, výroby a kvality a budou případně součástí strategického plánování podniku i procesu sestavování ročního rozpočtu.

1.4 Výkonný ředitel divize Komponenty je zodpovědný za to, aby byly zajištěny všechny náležitosti související s BOZP a ochranou životního prostředí ve všech našich provozech. Mezi to patří zajištění dostatečného času a zdrojů k plnění strategie, závazků plynoucích ze zásad a dalších programů v souvislosti s BOZP a ochranou životního prostředí.

1.5 Tento dokument stanovuje zásady a postupy, které společnost Essentra zavedla v reakci na dodržování zákonů v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí v zemích, kde působí.

We make it Safer.