Ochrana osobních údajů

Společnost Essentra plc a její dceřiné společnosti se zavazují chránit a respektovat Vaše soukromí. Na základě této politiky (společně s Uživatelskými podmínkami a dalšími dokumenty, které se na ně odvolávají) zpracováváme veškerá osobní data, která od Vás získáme nebo která nám poskytnete.

Tento web je vlastněn a provozován přímo nebo zprostředkovaně společností Essentra plc („My“, „Nás“ a „Naše“, dle kontextu). Vyhrazujeme si právo tyto zásady čas od času měnit, proto doporučujeme, abyste tento Web pravidelně kontrolovali, aby Vám neunikly aktualizace.

Bez Vašeho souhlasu o Vás nebudeme sbírat žádné osobní informace. Můžeme Vás vyzvat, abyste nám poskytli osobní informace, abychom Vám mohli poskytovat služby jako jsou reakce na poptávky, e-mailové oběžníky, pozvánky na akce a informace o aktualizacích. Pokud jste naším zákazníkem nebo pracujete pro zákazníka naší společnosti, můžeme o Vás získat osobní informace (jako je Vaše jméno a e-mailová adresa), abychom mohli zpracovat a vykrýt objednávky. Abychom mohli dodat některé nebo veškeré výše uvedené služby, potřebujeme Vaše osobní informace zpracovávat a ukládat a je možné, že budeme nuceni je k takovému zpracování předat i mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) ostatním zaměstnancům nebo společnostem koncernu za účelem zdokonalení komunikace a zveřejnění informací v souvislosti se společností Essentra a jejích mezinárodních obchodních aktivit, plnění objednávek zákazníkům a zpracování platebních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že některé země mimo EHP nemusejí poskytovat stejnou úroveň právní ochrany osobních údajů jako země v EHP. Zveřejněním svých osobních údajů na tomto Webu udělujete svůj souhlas k takovému zpracování a převodům v souvislosti s takovými službami a veškerými dalšími účely, k nimž poskytujete svůj souhlas v okamžiku, kdy tyto informace poskytujete. V případech, kdy je třeba, abychom Vaše informace převedli na subjekty v jakýchkoli zemích mimo EHP, podnikneme veškeré přiměřené nezbytné kroky k tomu, abychom zajistili, že je s takovými informacemi nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami.


Abychom chránili Vaše soukromí, přijali jsme při ukládání a zveřejňování osobních informací příslušná bezpečnostní opatření tak, abychom předešli neoprávněnému přístupu třetích stran. Usilujeme o to, aby kterákoli strana, jíž předáváme informace, měla stejná bezpečnostní opatření. Nicméně Internet není naprosto bezpečné médium a proto uznáváte a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že neneseme odpovědnost za žádné neoprávněné použití, distribuci, poškození nebo zničení osobních dat, s výjimkou do rozsahu, kdy k takové události došlo naší nedbalostí nebo porušením pravidel. Naše odpovědnost a Vaše práva se mohou lišit v závislosti na místních právních předpisech.

V situaci, kdy My převedeme podnik, který Vám poskytuje produkty a služby, dalšímu dodavateli, souhlasíte také s tím, že Vaše data mohou být převedena také takovému dodavateli.

Pokud s těmito zásadami na ochranu soukromí nebo s jakýmkoli používáním dat, které jsme uvedli výše, nesouhlasíte, nezadávejte své osobní údaje na tento Web. Pokud chcete zastavit přijímání sdělení z Naší strany, postupujte, prosím, podle pokynů, které jsou uvedeny v e-mailech nebo v dalších sděleních, které Vám zasíláme; tak se odhlásíte z Našeho seznamu kontaktů. Máte-li jakékoli dotazy kolem zpracování osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail na enquiries@essentra.com nebo nám zašlete dopis na adresu: Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU nebo nám zavolejte na tel.: +44 (0) 1908 359100 a obraťte se na zástupce jednatele společnosti.