Ochranná trubička proti nadměrným ohybům s příslušenstvím

Ochranná trubička proti nadměrným ohybům (bend limiter)

Příchytka pro ochrannou trubičku

Ochranná trubička proti nadměrným ohybům s příslušenstvím